מדניות הפרטיות

חברת אקו-תר פרויקטים פועלת ללא לאות להגן על פרטיות הגולשים באתריה האינטרנטיים והמדיה החברתיים שלה. מתוך מחויבות לפרטיות המבקרים באתריה, נוסח כתב זה אשר יבהיר את דרכי איסוף המידע ואחסנתו בידינו ולרבות חשיפתו לצדדים שלישיים.

מסמך זה והמדיניות המפורטת בו, תחולתו על כלל אתרי האינטרנט של החברה וכן על הרשתות החברתיות שבשליטתה.

קודקס מדיניות זה, עשוי להתעדכן מעת לעת והוא מחייב אותנו בפעילותנו ולפיכך מומלץ להתעדכן בתכנו ולשם כך נוסח בלשון בהירה וקלה. יובהר כי ככל שאין ביד המשתמש כדי לקבל את כללי קודקס זה, יש להימנע משימוש באתרים ו/או ברשתות החברתיות שלנו. יודגש כי השימוש במערכות האינטרנטיות, רשתות חברתיות של החברה, מהווה הסכמה למסמך זה וכפי שיעודכן מעת לעת.

חברת אקו-תר פרויקטים מפעילה את אתר האינטרנט שלה וכן את הרשתות החברתיות, אפליקציות וכו’ על מנת לספק למשתמשי המדיה השייכת לה שירותי ליווי עסקי ושיווק עסקי ועושה שימוש בפרטי המשתמש לצורך זה ובמידת הצורך אף מסתייעת בצדדים שלישיים, אליהם מופנים פרטיכם באופן של פניה לאתר. איסוף הפרטים השייכים למשתמש נעשה באמצעותנו ובאמצעות צדדים שלישיים.

ככל שיש לכם שאלה או אי הבנה בקשר ליישומו של קודקס זה או כי מתעורר חשש באשר לדרך איסוף הנתונים, אנו עומדים לרשותכם הן באתר האינטרנט של החברה ברובריקת “צור קשר” והן בטלפון 050-653-413.

פרטים אישיים של משתמשי המדיה שלנו, בהם ייעשה שימוש הינם אך ורק פרטים אותם הסכמתם למסור מרצונכם (כגון שם, שם משפחה, טלפון וכו’) יחד עם מידע אינטרנטי הנצבר משימושכם במדיה השייכת לחברה. כמובהר לעיל, פרטים שלכם, בהם תעשה החברה שימוש, לרבות בדרך של מסירתם לצדדים שלישיים, נועדו לשפר את היצע השירותים שלנו למשתמשי המדיה שלנו לרבות בדרך של שיווק דיגיטלי. לפיכך, כל שהינכם מעוניינים בכך, אנא הימנעו ממסירת מידע אישי באתר.

יובהר כי ככל שתימנעו ממסירת פרטים רלבנטיים עליכם, באופן טבעי תקטן אפשרותנו לדייק ביישומה של המתודה העסקית הנכונה עבורכם.

שימוש באתר וכן מתן פרטים על ידכם במדיה השייכת לנו יפורש כהסכמתכם לקודקס זה.

מיותר לציין כי המידע הנאסף עליכם, מאוחסן בשרתים מאובטחים.

את כלל המידע שאנו אוספים עליכם, אנו מאחסנים בשרתים מאובטחים.

שימוש בקבצי Cookies:

אנו עושים שימוש בקבצי Coockies על מנת לאסוף נתונים הנוגעים לשימושכם באתרנו וכן לצרכי אבטחת רשת. יובהר כי עם תום השימוש במדיה השייכת לנו קבצי ה Coockies המופקים על ידי הדפדפן שלכם ייעלמו בחלקם וחלקם יישמרו במכשיריכם. ככל שברצונכם להימנע מקבלת קבצים מסוג זה, עליכם לנטרלם בהגדרות הדפדפן שלכם.

הרינו להצהיר כי המידע שנאסף על ידינו כפוף לקודקס מדיניות זה וכן להוראות החוק הרלבנטיות על פי דיני מדינת ישראל.עם זאת יובהר כי השימוש במידע הנאסף על ידינו הינו למטרות הבאות:

לצורך התקשרות עימכם על מנת להעניק לכם משירותינו וכן לצורך העברתם לצדדי שלישיים שיש בידם היכולת לספק לכם שירותים נוספים.

פניה אליכם לצורך מתן שירותים משלימים בהתאם לנתונים שנאספו על הרגלי הגלישה באתר ויתר הנתונים שנאספו בו.

לצורך שיפור היצע השירותים המוצעים באתר כמו גם לשיפורו והתאמתו לגולשיו.

בכפוף להסכמתכם לדיוור שיווקי, יישלחו לכם על ידינו ועל ידי עמיתינו דיוורים עיסקיים בדבר היצע שרותינו ושרותי עמיתינו, העשויים להיות רלבנטיים לגביכם (אימייל, SMS, מדיה חברתית וכו’).

לצורך עיבוד נתונים סטטיסטיים ביחס אלינו ואל עמיתינו העסקיים.

לצורך תפעול האתר.

העברת מידע הנאסף עליכם לצדדים שלישיים:

כמובהר, איסוף פרטים על גולשינו, נועד, בן היתר, להרחיב את היצע השרותים שלנו ושל עמיתינו ושיכולים להיות רלבנטיים לכם. כפי שכבר צוין לעיל, אנו אוספים עליכם פרטים באמצעות האתר שלנו כך למשל, מידע שיועבר באמצעותנו לחברות כמו פייסבוק וגוגל לא יהא מידע אישי, אלא אך מידע שנאסף משימושכם במדיה שלנו ושמטרת העברתו, להגדיל את היצע השרותים העשויים להיות רלוונטיים לכם.

ככל שיופרו תנאי קודקס זה על ידכם ו/או הוראות כל דין ו/או ככל ששימושכם במדיה שלנו עשוי לפגוע פגיעה של ממש בצדדים שלישיים ובאופן המקים חובה חוקית לנו להעביר פרטיכם לאחר.

בצו שיפוטי.

אבטחת מידע

חברתנו משתמשת במערכות אבטחה שונות על מנת להבטיח את המידע שברשותה. על אף זאת, אין מערכות המדיה שלנו מוגנות לגמרי מפני פרצה באבטחת המידע.

החברה אינה מתחייבת כי השרתים המופעלים על ידה מוגנים מפני כניסות ללא הרשאה.

פרסום

 עמיתים עסקיים וחברות מסחריות, עשויות לעשות שימוש בקבצי Coockies באתרנו. חשוב להבהיר כי השימוש בקבצים אלו כפוף למדיניות הפרטיות של אותם עמיתים/חברות ויובהר עוד כי חברתנו אינה מעניקה לאחרים הרשאת שימוש בקבצי הCoockies של אתרנו.

ביכולתכם להימנע מכל דיוור באמצעות הסרה מרשימת הדיוור. פעולה כזאת יכולה להתבצע באי מסירת פרטי דיוור או בהסרת שמכם מרשימת הדיוור. ככל שהנכם נתקלים בקושי מסויים ניתן להתקשר אלינו בשעות הפעילות ונציגינו יסייעו לכם.

ככל שמצאתם אי דיוקים או הכל הערה בקשר עם מסמך זה, נודה לפנייתכם ב:צור קשר.